Jste zde: Podnikatel

Podnikatel

Vstupujete do sekce portálu Moravskoslezského kraje, která je funkčním zdrojem informací o možnostech a podmínkách podnikání v našem kraji.

Podnikatel

Struktura podnikání v Moravskoslezském kraji se za téměř 18 let rozvoje podnikání ve volném tržním prostředí výrazně změnila. Průmyslová výroba zaměřená výhradně do sfér těžkého průmyslu byla utlumena a v kraji dnes existuje celá řada firem zabývajících se jak špičkovými technologiemi a hi-tech produkty, tak tradičními řemeslnými obory. Zdejší firmy se výrazně prosazují v oblasti informačních technologií, elektronice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.

Moravskoslezský kraj má v oblasti podnikání do budoucna ty nejlepší předpoklady svého rozvoje:

  • strategická poloha kraje v trojúhelníku mezi Polskem a Slovenskem,
  • výborná výchozí pozice pro dopravní vazby směrem do východní Evropy,
  • výrobní areály,
  • kvalitní technická infrastruktura,
  • spolehlivá a technicky erudovaná pracovní síla,
  • kvalitní střední i vysoké školství.

Podnikatel
Podnikatel